برندگان جوایز هفته چهارم آموزش مجازی ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی مشخص شدند
  برندگان جوایز هفته چهارم آموزش مجازی ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی مشخص شدند
22 نفر از برگزیدگان هفته چهارم آموزش مجازی توسط ستاد برگزاری ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی مشخص شدند.
١٤:٢٨ - 1393/04/31
برندگان جوایز هفته سوم آموزش مجازی ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی مشخص شدند
  برندگان جوایز هفته سوم آموزش مجازی ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی مشخص شدند
22 نفر از برگزیدگان هفته سوم آموزش مجازی توسط ستاد برگزاری ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی مشخص شدند.
١٧:٢٩ - 1393/04/23
برندگان جوایز هفته دوم آموزش مجازی ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی مشخص شدند
  برندگان جوایز هفته دوم آموزش مجازی ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی مشخص شدند
22 نفر از برگزیدگان هفته دوم آموزش مجازی توسط ستاد برگزاری ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی مشخص شدند.
١٥:١٧ - 1393/04/16
شیوه نامه مسابقه حفظ جزء 29 قرآن کریم ویژه دانشجویان طرح ضیافت اندیشه سال 93
مدیر امور فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اعلام کرد
  شیوه نامه مسابقه حفظ جزء 29 قرآن کریم ویژه دانشجویان طرح ضیافت اندیشه سال 93
مأوا: حجه الاسلام و المسلمین طاهری شیوه نامه مسابقه حفظ جزء 29 قرآن کریم و نحوه اعطای جوایز یک میلیون و پانصد هزار ریالی به هزار نفر از دانشجویان طرح ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی دانشگاه ها را اعلام کرد.
١٤:٣ - 1393/04/14
برندگان جوایز هفته اول آموزش مجازی ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی مشخص شدند.
  برندگان جوایز هفته اول آموزش مجازی ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی مشخص شدند.
22 نفر از برگزیدگان هفته اول آموزش مجازی توسط ستاد برگزاری ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی مشخص شدند.
١٦:٣١ - 1393/04/09